Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 24/08/2020 đến ngày 30/08/2020

 

 1. Ngày 24/08/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 máy casset cho văn phòng CTĐB.
 2. Ngày 24/08/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng KHTC.
 3. Ngày 24/08/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 dây HDMI cho ban QLCS.
 4. Ngày 25/08/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao phòng kho cho Văn phòng CTĐB.
 5. Ngày 25/08/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 tụ quạt cho ban QLCS.
 6. Ngày 26/08/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao dây xịt vệ sinh cho ban QLCS.
 7. Ngày 27/08/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH.
 8. Ngày 27/08/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 08 cột dây căng cho ban tuyển sinh.
 9. Ngày 27/08/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 60 đầu jack cho ban QLCS.
 10. Ngày 28/08/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao bàn vi tính cho phòng TCHC.
 11. Ngày 28/08/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 08 cột dây căng cho ban tuyển sinh.