Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 24/08/2020 đến ngày 30/08/2020

 

 1. Ngày 17/08/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 78A cho phòng QHĐN.
 2. Ngày 27/08/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A106.
 3. Ngày 17/08/2020 phòng QTTB tiến hành lắp đặt máng dây mạng cho nhà C.
 4. Ngày 17/08/2020 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn cho phòng SĐH.
 5. Ngày 17/08/2020 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn cho phòng ĐTĐH.
 6. Ngày 18/08/2020 phòng QTTB tiến hành lắp đặt máng dây mạng cho nhà C.
 7. Ngày 19/08/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 micro cho ban QLCS.
 8. Ngày 19/08/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 78A cho phòng QHĐN.
 9. Ngày 19/08/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao ghế cho phòng DL&CNTT.
 10. Ngày 19/08/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi ghế hỏng từ phòng DL&CNTT.
 11. Ngày 20/08/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in Canon 2900 cho ban QLCS.
 12. Ngày 20/08/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 ghế bố và máy in cho phòng KHTC.
 13. Ngày 21/08/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A118.
 14. Ngày 21/08/2020 phòng QTTB tiến hành thay bóng đèn cho phòng A115.