Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 24/05/2021 đến ngày 30/05/2021

 

  1. Ngày 24/05/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
  2. Ngày 25/05/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNĐPT.
  3. Ngày 25/05/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
  4. Ngày 26/05/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
  5. Ngày 27/05/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 quạt hút cho ban QLCS.
  6. Ngày 27/05/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
  7. Ngày 28/05/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 quạt treo tường cho ban QLCS.
  8. Ngày 28/05/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà B.
  9. Ngày 28/05/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao tụ quạt cho ban QLCS.