Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020

 

  1. Ngày 24/02/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao thiết bị nước cho ban QLCS.
  2. Ngày 24/02/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao thiết bị điện cho phòng DL&CNTT.
  3. Ngày 25/02/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 200 viên pin AAA cho phòng DL&CNTT.
  4. Ngày 26/02/2020 phòng QTTB tiến hành lắp đặt kính cho toilet tầng 1,2,3 nhà B.
  5. Ngày 27/02/2020 phòng QTTB tiến hành lắp đặt kính cho toilet tầng 4,5,6 nhà B.
  6. Ngày 28/02/2020 phòng QTTB tiến hành lắp đặt kính cho toilet tầng 7,8,9 nhà B.