Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 23/7/2018 đến ngày 29/7/2018

 

 1. Ngày 23/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực cho phòng ĐTĐH.
 2. Ngày 23/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng KHTC.
 3. Ngày 23/07/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 dây chuyển HDMI sang VGA từ Ban QLCS.
 4. Ngày 23/07/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 02 ổ cắm điện từ thầy Sơn.
 5. Ngày 23/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 33 bóng đèn Led tròn cho Ban QLCS.
 6. Ngày 24/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bảng di động cho Trung tâm Anh ngữ.
 7. Ngày 24/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 tủ hồ sơ thép cho Văn phòng ĐTN.
 8. Ngày 24/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 dây chuyển HDMI sang VGA cho Ban QLCS.
 9. Ngày 24/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực cho phòng ĐTĐH.
 10. Ngày 25/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 dây vòi xịt và vòi lavabo cho Ban QLCS.
 11. Ngày 25/07/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy photocopy 3391 phòng KHTC.
 12. Ngày 26/07/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy nước uống sinh viên tầng trệt nhà C.
 13. Ngày 26/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 chuột quang cho phòng QHĐN.
 14. Ngày 26/07/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 chuột quang từ phòng QHĐN.
 15. Ngày 26/07/2018 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m cho phòng A120.
 16. Ngày 27/07/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A102.