Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 23/09/2019 đến ngày 29/09/2019

 

  1. Ngày 23/09/2019 phòng QTTB tiến hành lắp quạt treo tường cho tầng 4 nhà B.
  2. Ngày 23/09/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt bảng nội quy bãi xe.
  3. Ngày 24/09/2019 phòng QTTB tiến hành thay dây HDMI cho phòng E4.3 nhà E.
  4. Ngày 24/09/2019 phòng QTTB tiến hành thay dây HDMI cho phòng E3.4.
  5. Ngày 25/09/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt vách che bãi xe.
  6. Ngày 25/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 dây HDMI và 02 đầu nối cho ban QLCS.
  7. Ngày 26/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 15 bảng tên cho phòng QHĐN.
  8. Ngày 26/09/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa màn chiếu phòng E4.1.
  9. Ngày 27/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao phòng E11.5 cho ban QLCS.