Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 23/04/2018 đến ngày 29/4/2018

 

  1. Ngày 23/04/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A109.
  2. Ngày 23/04/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa chốt cửa phòng A102.
  3. Ngày 23/04/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 337 máy in canon LBP151 cho phòng TNĐPT.
  4. Ngày 24/04/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy tính FPT Elead Core2 cho phòng TNĐPT.
  5. Ngày 24/04/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 05 bảng tên từ phòng TNĐPT.
  6. Ngày 26/04/2018 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 01 quạt treo tường cho phòng C306.
  7. Ngày 27/04/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực máy in Canon LBP151LW cho phòng TNĐPT.
  8. Ngày 27/04/2018 phòng QTTB tiến hành thay 04 bóng đèn 1.2m cho phòng chơi bóng bàn.