Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 22/10/2018 đến ngày 28/10/2018

 

 1. Ngày 22/10/2018 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 14 tấm laphong cho Văn phòng ĐTN.
 2. Ngày 22/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 3. Ngày 22/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 tủ ly tách cho Văn phòng ĐTN.
 4. Ngày 22/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 tủ ly tách cho Văn phòng ĐTN.
 5. Ngày 23/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 05A cho phòng TTPC&ĐBCL.
 6. Ngày 23/10/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 06 cột dây căng từ Ban QLCS.
 7. Ngày 23/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 8. Ngày 23/10/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 máy cassete từ phòng SĐH&KHCN.
 9. Ngày 24/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 10. Ngày 24/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 08 bóng đèn led tròn cho Ban QLCS.
 11. Ngày 25/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 12. Ngày 25/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 máy chiếu và 02 màn chiếu cho phòng SĐH&KHCN.
 13. Ngày 25/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 26 tấm laphong cho ban QLCS.
 14. Ngày 26/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu BenQ cho ban QLCS.
 15. Ngày 26/10/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy chiếu Panasonic từ ban QLCS.
 16. Ngày 26/10/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 02 máy chiếu và 02 màn chiếu từ phòng SĐH&KHCN.