Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 22/10/2018 đến ngày 28/10/2018

 

 1. Ngày 15/10/2018 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 08 quạt treo tường cho Văn phòng ĐTN.
 2. Ngày 15/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 3. Ngày 15/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 36A cho phòng Thầy Khứ.
 4. Ngày 15/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 tụ quạt, đimơ quạt, công tắc đèn cho ban QLCS.
 5. Ngày 16/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 6. Ngày 16/10/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A115.
 7. Ngày 16/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 hộp mực và 01 drum máy photocopy 5010 cho Thư viện.
 8. Ngày 16/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 9. Ngày 16/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 máy casset cho phòng SĐH&KHCN.
 10. Ngày 17/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 ghế bố cho phòng SĐH&KHCN.
 11. Ngày 17/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 12. Ngày 18/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 thùng sắt cho phòng SĐH&KHCN.
 13. Ngày 18/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bộ xả bồn tiếu cho Ban QLCS.
 14. Ngày 18/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 CP 50A cho Ban QLCS.
 15. Ngày 18/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 16. Ngày 19/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy photocopy cho phòng SĐH&KHCN.
 17. Ngày 19/10/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 18. Ngày 19/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 06 cột dây căng cho Ban QLCS.
 19. Ngày 19/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 ghế bố cho phòng SĐH&KHCN.
 20. Ngày 19/10/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu BenQ cho ban QLCS.
 21. Ngày 19/10/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy chiếu Panasonic từ ban QLCS.