Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 22/07/2019 đến ngày 28/07/2019

 

  1. Ngày 22/07/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy nước uống Thư viện.
  2. Ngày 23/07/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh trung tâm nhà A.
  3. Ngày 23/07/2019 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn phòng A110.
  4. Ngày 23/07/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A115.
  5. Ngày 23/07/2019 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn phòng A1A1.
  6. Ngày 23/07/2019 phòng QTTB tiến hành gắn bảng cho Thư viện.
  7. Ngày 24/07/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH.
  8. Ngày 25/07/2019 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường ống dẫn nước cho máy nước ống nhà C.
  9. Ngày 26/07/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 dây chuyển HDMI sang VGA cho phòng SĐH&KHCN.