Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 22/06/2020 đến ngày 28/06/2020

 

 1. Ngày 22/06/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 2. Ngày 22/06/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành chống dột nhà bóng bàn.
 3. Ngày 22/06/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng C108.
 4. Ngày 22/06/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực photocopy 5070 cho phòng SĐH&KHCN.
 5. Ngày 23/06/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao thùng sắt cho phòng SĐH&KHCN.
 6. Ngày 23/06/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNATTT.
 7. Ngày 23/06/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng quay phim nhà E.
 8. Ngày 24/06/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 06 cột dây căng cho phòng SĐH&KHCN.
 9. Ngày 24/06/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành chống thấm phòng B8.2.
 10. Ngày 24/06/2020 phòng QTTB tiến hành sửa chữa quạt phòng C206.
 11. Ngày 25/06/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao ổ khoá phòng SĐH&KHCN.
 12. Ngày 26/06/2020 phòng QTTB phối hợp với phòng DL&CNTT tiến hành lắp đặt 02 camera cho phòng E2.2.