Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 22/04/2019 đến ngày 28/04/2019

 

 1. Ngày 22/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 0.5A cho Thầy Phúc.
 2. Ngày 22/04/2019 phòng QTTB tiến hành thay khóa cửa cho phòng QHĐN.
 3. Ngày 23/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính dell cho phòng SĐH&KHCN.
 4. Ngày 23/04/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy tính Pentium D từ phòng SĐH&KHCN.
 5. Ngày 24/04/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 07 ghế từ ban QLCS.
 6. Ngày 24/04/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A305.
 7. Ngày 24/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 07 ghế cho ban QLCS.
 8. Ngày 24/04/2019 phòng QTTB tiến hành thay xong dây HDMI dài phòng B5.08.
 9. Ngày 25/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao cặp Loa cho Ban QLCS.
 10. Ngày 25/04/2019 phòng QTTB tiến hành thay ổ khóa cửa phòng C103.
 11. Ngày 26/04/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng C104.