Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021

 

  1. Ngày 22/02/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh Thư viện.
  2. Ngày 23/02/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng E9.8.
  3. Ngày 24/02/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy bơm nhà C.
  4. Ngày 25/02/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy bơm nhà E.
  5. Ngày 26/02/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNATT.