Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018

 

 1. Ngày 22/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 dây vòi xịt toilet nam cũ tầng 3 nhà C.
 2. Ngày 22/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 dây vòi xịt toilet nam nhà A.
 3. Ngày 22/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 02 vòi lavabo toilet nữ cũ tầng 2 nhà C.
 4. Ngày 23/01/2017 phòng QTTB tiến hành lắp 01 tivi khu vực sảnh nhà A.
 5. Ngày 23/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 dây HDMI 3m cho ban QLCS.
 6. Ngày 23/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 02 vòi lavabo toilet nam cũ tầng 3 nhà C.
 7. Ngày 24/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A110.
 8. Ngày 24/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 phao điện máy bơm nước nhà C.
 9. Ngày 25/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 02 tụ quạt trần cho nhà C.
 10. Ngày 25/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp tivi box cho ban QLCS.
 11. Ngày 26/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bảng tên cho phòng QHĐN.
 12. Ngày 26/01/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt 01 máy lạnh cho phòng A317.