Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 21/5/2018 đến ngày 27/5/2018

 

 1. Ngày 21/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 thang chữ A cho Ban QLCS.
 2. Ngày 21/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 Ram 02GB cho phòng TCHC.
 3. Ngày 21/05/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 ghế bố từ phòng SĐH&KHCN.
 4. Ngày 21/05/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 Ram 01GB từ phòng TCHC.
 5. Ngày 22/05/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 06 cột dây căng từ phòng SĐH&KHCN.
 6. Ngày 22/05/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 máy cassete từ phòng SĐH&KHCN.
 7. Ngày 23/05/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 thùng sắt và 02 ổ khóa từ phòng SĐH&KHCN.
 8. Ngày 23/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 07 bóng đèn 1.2m cho Ban QLCS.
 9. Ngày 23/05/2018 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m phòng ĐTĐH.
 10. Ngày 23/05/2018 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m phòng TCHC.
 11. Ngày 23/05/2018 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 1.2m phòng A209.
 12. Ngày 23/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 bóng đèn 1.2m và 02 bóng 0.6m.
 13. Ngày 23/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình LCD Acer 18.5” cho phòng ĐTĐH.
 14. Ngày 23/05/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình Samsung 17” từ phòng ĐTĐH.
 15. Ngày 24/05/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh nhà A.
 16. Ngày 24/05/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 tay nắm cửa phòng E2.3 nhà E.
 17. Ngày 24/05/2018 phòng QTTB tiến hành thay 04 bóng đèn 0.6m phòng A106 nhà E.
 18. Ngày 25/05/2018 phòng QTTB tiến hành thay 02 bánh xe cửa cổng nhà C.
 19. Ngày 25/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính Dell coreI5 cho Văn phòng CTĐB.