Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 21/12/2020 đến ngày 27/12/2020

 

 1. Ngày 21/12/2020 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng CTSV.
 2. Ngày 21/12/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 3. Ngày 22/12/2020 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Thư viện.
 4. Ngày 22/12/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 amply và micro cho phòng DL&CNTT.
 5. Ngày 22/12/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 amply và micro cho phòng DL&CNTT.
 6. Ngày 22/12/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 7. Ngày 23/12/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 8. Ngày 23/12/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy tính FPT từ phòng QHĐN.
 9. Ngày 24/12/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy tính Dell từ phòng TCHC.
 10. Ngày 24/12/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao Pin,dây gút cho phòng DL&CNTT.
 11. Ngày 24/12/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 10 bóng đèn led tròn cho ban QLCS.
 12. Ngày 25/12/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in màu cho phòng TCHC.
 13. Ngày 25/12/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 78A cho phòng TCHC.