Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019

 

  1. Ngày 21/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV.
  2. Ngày 22/01/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 02 máy chiếu BenQ từ phòng DL&CNTT.
  3. Ngày 23/01/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 15 máy cassete từ ban QLCS.
  4. Ngày 23/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực cho phòng ĐTĐH.
  5. Ngày 23/01/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong máy bơm tưới cỏ nhà B.
  6. Ngày 23/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy tính cho ban QLCS.
  7. Ngày 24/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực cho phòng CTSV.
  8. Ngày 24/01/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong máy bơm tưới cỏ nhà E.