Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 19/08/2019 đến ngày 25/08/2019

 

 1. Ngày 19/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì thang máy nhà B.
 2. Ngày 19/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 bộ âm thanh cho ban QLCS. 
 3. Ngày 20/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 08 nẹp cho ban QLCS.
 4. Ngày 20/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu Panasonic cho phòng học B2.22.
 5. Ngày 20/08/2019 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành lắp ổ cắm điện phòng học tầng 2 nhà B.
 6. Ngày 20/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
 7. Ngày 21/08/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa cửa ra vào phòng CTSV.
 8. Ngày 21/08/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa cửa ra vào phòng ĐTĐH.
 9. Ngày 21/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
 10. Ngày 22/08/2019 phòng QTTB tiến hành lắp 01 máy chiếu Panasonic cho phòng học B6.02.
 11. Ngày 22/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
 12. Ngày 23/08/2019 phòng QTTB tiến hành lắp 02 máy chiếu BenQ cho phòng học C301&C218.
 13. Ngày 23/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.