Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 19/04/2021 đến ngày 25/04/2021

 

 1. Ngày 19/04/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay bệ bơm máy photocopy cho phòng KHTC.
 2. Ngày 19/04/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C.
 3. Ngày 19/04/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy in cho phòng KHTC.
 4. Ngày 20/04/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy in cho phòng SĐH&KHCN.
 5. Ngày 20/04/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy in cho phòng TCHC.
 6. Ngày 20/04/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 7. Ngày 22/04/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà D.
 8. Ngày 22/04/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C.
 9. Ngày 22/04/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng D103.
 10. Ngày 23/04/2021 phòng QTTB tiến hành sửa chữa cửa lùa phòng A303.
 11. Ngày 23/04/2021 phòng QTTB tiến hành sửa chữa rèm cửa phòng  E11.1.
 12. Ngày 23/04/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.