Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 19/03/2018 đến ngày 25/3/2018

 

 1. Ngày 19/03/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C.
 2. Ngày 19/03/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa laphong trần toilet tầng 5 nhà E.
 3. Ngày 19/03/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình Dell 22’ LCD cho phòng DL&CNTT.
 4. Ngày 20/03/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C.
 5. Ngày 21/03/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
 6. Ngày 21/03/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 kềm bấm mạng cho phòng DL&CNTT.
 7. Ngày 22/03/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
 8. Ngày 22/03/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 10 ố cắm mạng cho phòng DL&CNTT.
 9. Ngày 22/03/2018 phòng QTTB tiến hành thay 06 bóng đèn 0.6m cho phòng SĐH&KHCN.
 10. Ngày 22/03/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 0.5A cho phòng ĐTĐH.
 11. Ngày 23/03/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 100 viên pin 3A cho ban QLCS.
 12. Ngày 23/03/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng TTPC&ĐBCL.
 13. Ngày 23/03/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
 14. Ngày 23/03/2018 phòng QTTB tiến hành thay dây VGA 15m cho phòng 5.3(cơ sở Điện Biên Phủ).
 15. Ngày 23/03/2018 phòng QTTB  tiến hành  sửa chữa cửa phòng 5.1(cơ sở Điện Biên Phủ).
 16. Ngày 23/03/2018 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m cho phòng A105.
 17. Ngày 23/03/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 21 máy cassette cho ban QLCS.