Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 18/6/2018 đến ngày 24/6/2018

 

  1. Ngày 18/06/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bộ máy tính FPT Elead E7500 cho Ban QLCS.
  2. Ngày 18/06/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 bộ máy tính D925 từ Ban QLCS.
  3. Ngày 19/06/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong remote màn chiếu điện phòng C102.
  4. Ngày 19/06/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình LCD Dell 18.5” cho phòng SĐH&KHCN.
  5. Ngày 20/06/2018 phòng QTTB tiến hành thu 01 màn hình LCD Samsung 17” từ phòng SĐH&KHCN.
  6. Ngày 20/06/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 337 cho phòng A109.
  7. Ngày 21/06/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 quạt trần cho ban QLCS.
  8. Ngày 22/06/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 07 tụ quạt cho ban QLCS.
  9. Ngày 22/06/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà C.