Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 18/05/2020 đến ngày 24/05/2020

 

  1. Ngày 18/05/2020 phòng QTTB tiến hành sửa chữa máy in phòng KHTC.
  2. Ngày 18/05/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 590 cái khẩu trang vải cho phòng TCHC.
  3. Ngày 18/05/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng Thư viện.
  4. Ngày 19/05/2020 phòng QTTB tiến hành sửa chữa cửa phòng A104.
  5. Ngày 19/05/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng E1.4.
  6. Ngày 20/05/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành diệt mối cho phòng học nhà C.
  7. Ngày 20/05/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh nhà A.
  8. Ngày 20/05/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 78A cho phòng TCHC.
  9. Ngày 21/05/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao điện thoại bàn cho phòng TCHC.
  10. Ngày 22/05/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay thế sửa chữa xong vòi phun chữa cháy tầng hầm nhà E.