Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018

 

 1. Ngày 17/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 337 cho phòng TNĐPT.
 2. Ngày 17/12/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn phòng A115.
 3. Ngày 17/12/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A108.
 4. Ngày 18/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 tụ quạt cho ban QLCS.
 5. Ngày 18/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng TTPC&ĐBCL.
 6. Ngày 18/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực máy photocopy Xerox 5070 cho Thư viện.
 7. Ngày 19/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính Imac cho phòng DL&CNTT.
 8. Ngày 19/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in HP 1536 cho phòng QHĐN.
 9. Ngày 19/12/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy in HP 3390 từ phòng QHĐN.
 10. Ngày 20/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 máy Imac cho phòng TNATTT.
 11. Ngày 20/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 08 switch 08 port cho phòng DL&CNTT.
 12. Ngày 21/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 điện thoại bàn Panasonic cho phòng DL&CNTT.
 13. Ngày 21/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 máy tính Imac cho phòng TNATTT.
 14. Ngày 21/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 16 máy cassete cho ban QLCS.