Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 17/09/2018 đến ngày 23/09/2018

 

 1. Ngày 17/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà C.
 2. Ngày 17/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy của Thư viện.
 3. Ngày 18/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH.
 4. Ngày 18/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 dây + đầu vòi xịt vệ sinh cho Ban QLCS.
 5. Ngày 18/09/2018 phòng QTTB tiến hành thay pin đồng hồ cho phòng A117.
 6. Ngày 18/09/2018 phòng QTTB tiến hành treo 02 bức tranh cho phòng QHĐN.
 7. Ngày 19/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bộ xả bồn cầu cho Ban QLCS.
 8. Ngày 19/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 đầu vòi xịt vệ sinh cho Ban QLCS.
 9. Ngày 19/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 chìa khóa cho phòng A117.
 10. Ngày 20/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 dây xịt vệ sinh cho Ban QLCS.
 11. Ngày 20/09/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn cho phòng A107.
 12. Ngày 21/09/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn cho phòng A109.