Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 17/06/2019 đến ngày 23/06/2019

 

 1. Ngày 17/06/2019 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A121.
 2. Ngày 17/06/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 3. Ngày 17/06/2019 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường điện cho phòng E7.5.
 4. Ngày 17/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 28m ống nước và co nối cho ban QLCS.
 5. Ngày 18/06/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 6. Ngày 18/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao CP 32A cho ban QLCS.
 7. Ngày 18/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 12 quả cầu chặn rác cho ban QLCS.
 8. Ngày 19/06/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 9. Ngày 19/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 20 quả cầu chặn rác cho ban QLCS.
 10. Ngày 20/06/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 11. Ngày 20/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng ĐTN.
 12. Ngày 20/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 06 quả cầu chặn rác cho ban QLCS.
 13. Ngày 21/06/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 14. Ngày 21/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho phòng Thầy Đảm.
 15. Ngày 21/06/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong thùng bảo vệ máy nước uống phục vụ sinh viên tầng trệt nhà C.