Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 17/05/2021 đến ngày 23/05/2021

 

  1. Ngày 17/05/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
  2. Ngày 17/05/2021 phòng QTTB phối hợp với phòng DL&CNTT tiến hành lắp đặt camera phòng E2.1.
  3. Ngày 17/05/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa nền gạch phòng A206.
  4. Ngày 18/05/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
  5. Ngày 19/05/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNĐPT.
  6. Ngày 19/05/2021 phòng QTTB tiến hành gia cố bảng trước nhà E.
  7. Ngày 19/05/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà B.
  8. Ngày 20/05/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà phục vụ sinh viên.