Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 16/7/2018 đến ngày 22/7/2018

 

  1. Ngày 16/07/2018 phòng QTTB tiến hành dán keo chuột cho phòng E2.2.
  2. Ngày 16/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng Thầy Phúc.
  3. Ngày 17/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho Thư viện.
  4. Ngày 18/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 78A  cho phòng A317.
  5. Ngày 18/07/2018 phòng QTTB tiến hành lắp đặt máy chiếu và màn chiếu cho phòng A305.
  6. Ngày 19/07/2018 phòng QTTB tiến hành lắp đặt máy chiếu và màn chiếu cho phòng A307.
  7. Ngày 19/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao phòng E11.3 cho Cô Ngân.
  8. Ngày 20/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 30 bóng đèn Led tròn cho Ban QLCS.
  9. Ngày 20/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 337 cho phòng A108.