Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 16/4/2018 đến ngày 22/4/2018

 

 1. Ngày 16/04/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 05 máy tính FPT Elead E7500 từ Thư viện.
 2. Ngày 16/04/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 13 máy tính E7400 cho Thư viện.
 3. Ngày 17/04/2018 phòng QTTB tiến hành treo 07 Poster cho Khoa KHMT.
 4. Ngày 17/04/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 64A cho phòng SĐH&KHCN.
 5. Ngày 18/04/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A109.
 6. Ngày 18/04/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy in Canon LBP151DW cho Khoa KHMT.
 7. Ngày 18/04/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy in Canon 3300 của Khoa KHMT.
 8. Ngày 18/04/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 20 bảng tên cho phòng TTPC&ĐBCL.
 9. Ngày 19/04/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy in Canon LBP151DW cho Khoa KHMT.
 10. Ngày 19/04/2018 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn led tròn cho Khoa KHMT.
 11. Ngày 20/04/2018 phòng QTTB tiến hành tháo vách ngăn phòng đọc của Thư viện.