Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 16/09/2019 đến ngày 22/09/2019

 

 1. Ngày 16/09/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay xong 10 dây cáp thang máy nhà E.
 2. Ngày 16/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao ổ cắm điện cho phòng ĐTĐH.
 3. Ngày 16/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 20 quạt treo tường cho ban QLCS.
 4. Ngày 17/09/2019 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành sửa chữa quạt hút phòng A102.
 5. Ngày 18/09/2019 phòng QTTB tiến hành treo tranh cho phòng E10.2.
 6. Ngày 18/09/2019 phòng QTTB tiến hành lắp quạt treo tường cho tầng 1 nhà B.
 7. Ngày 18/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 ổ cứng cho phòng DL&CNTT.
 8. Ngày 19/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy tính FPT cho ban QLCS.
 9. Ngày 19/09/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy tính Pentium D từ ban QLCS.
 10. Ngày 20/09/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy tính FPT từ phòng KHTC.
 11. Ngày 20/09/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy tính Dell cho phòng KHTC.
 12. Ngày 20/09/2019 phòng QTTB tiến hành lắp quạt treo tường cho tầng 3 nhà B.
 13. Ngày 20/09/2019 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường dây điện cho phòng E2.1.