Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 16/04/2019 đến ngày 21/04/2019

 

  1. Ngày 16/04/2019 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn cho phòng ĐTĐH.
  2. Ngày 16/04/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
  3. Ngày 16/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao bộ nguồn cho phòng DL&CNTT.
  4. Ngày 17/04/2019 phòng QTTB tiến hành thay bóng đèn cho Văn phòng ĐTN.
  5. Ngày 17/04/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy Thư viện.
  6. Ngày 18/04/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh Văn phòng ĐTN.
  7. Ngày 18/04/2019 phòng QTTB bàn giao 02 bóng đèn 0.6m cho ban QLCS.
  8. Ngày 19/04/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh cơ sở Điện Biên Phủ.
  9. Ngày 19/04/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao amply và adapter cho ban QLCS.