Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 16/03/2020 đến ngày 22/03/2020

 

  1. Ngày 16/03/2020 phòng QTTB tiến hành thay pin đồng hồ cho phòng A115.
  2. Ngày 16/03/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
  3. Ngày 17/03/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
  4. Ngày 18/03/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
  5. Ngày 18/03/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà A.
  6. Ngày 19/03/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bóng đèn cho ban QLCS.
  7. Ngày 19/03/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
  8. Ngày 19/03/2020 phòng QTTB tiến hành  lắp đặt đường dây điện phòng A105.
  9. Ngày 20/03/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.