Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 15/06/2020 đến ngày 21/06/2020

 

 1. Ngày 15/06/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 2. Ngày 15/06/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao kệ hồ sơ cho phòng KHTC.
 3. Ngày 15/06/2020 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong pen hơi cửa nhà vệ sinh nam nhà C.
 4. Ngày 16/06/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 5. Ngày 16/06/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao bàn làm việc và ghế cho phòng A123.
 6. Ngày 16/06/2020 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường dây điện cho phòng A123.
 7. Ngày 17/06/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 8. Ngày 17/06/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao điện thoại bàn cho phòng A123.
 9. Ngày 18/06/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính HP core i5 cho phòng A123.
 10. Ngày 18/06/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 bóng đèn và 4 chuột cho ban QLCS.
 11. Ngày 18/06/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 12. Ngày 19/06/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 13. Ngày 19/06/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt máy lạnh nhà A311,A313.
 14. Ngày 19/06/2020 phòng QTTB tiến hành treo tranh cho phòng A109.