Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 15/03/2021 đến ngày 21/03/2021

 

 1. Ngày 15/03/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy nước nóng phòng TCHC.
 2. Ngày 16/03/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in Canon 3300 cho phòng KHTC.
 3. Ngày 16/03/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 308 cho phòng KHTC.
 4. Ngày 17/03/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02  đẩu chuyển HDMI cho phòng TCHC.
 5. Ngày 17/03/2021 phòng QTTB tiến hành sửa chữa cửa ra vào phòng ĐTĐH.
 6. Ngày 17/03/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao 100 lít dầu cho ban QLCS.
 7. Ngày 18/03/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 226A cho phòng TNHTTT.
 8. Ngày 18/03/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay tay nắm cửa nhà E.
 9. Ngày 19/03/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in HP 1102 cho phòng TCHC.
 10. Ngày 19/03/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 85A cho phòng TCHC.
 11. Ngày 19/03/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho phòng KHTC.