Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018

 

 1. Ngày 15/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A phòng ĐTĐH.
 2. Ngày 16/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 12 bảng tên cho phòng QHĐN.
 3. Ngày 16/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m cho phòng A102.
 4. Ngày 16/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 điện thoại bàn cho phòng A104.
 5. Ngày 17/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in Canon A2900 cho phòng A104.
 6. Ngày 17/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 12 máy cassete cho Ban QLCS.
 7. Ngày 17/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 12 máy cassete Toshiba cho Ban QLCS.
 8. Ngày 18/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 vòi nước phòng .
 9. Ngày 18/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 36 pin  cho Ban QLCS.
 10. Ngày 18/01/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 21 máy cassete từ Ban QLCS.
 11. Ngày 18/01/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 ghế xoay màu đỏ từ Khoa MMT&TT.
 12. Ngày 18/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 tay nắm cửa phòng E8.2.
 13. Ngày 19/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 tay nắm cửa phòng E5.1.
 14. Ngày 19/01/2017 phòng QTTB tiến hành treo 06 bức tranh cho phòng họp Khoa MMT&TT.
 15. Ngày 19/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 20 bảng tên cho phòng TTPC&ĐBCL.