Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 14/5/2018 đến ngày 20/5/2018

 

 1. Ngày 14/05/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng D101.
 2. Ngày 14/05/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 kệ gỗ cửa kính từ Bộ môn Anh Văn.
 3. Ngày 15/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 337 cho phòng TNATTT.
 4. Ngày 15/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng ĐTĐH.
 5. Ngày 15/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 máy casset cho phòng SĐH&KHCN.
 6. Ngày 16/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 thùng sắt cho phòng SĐH&KHCN.
 7. Ngày 16/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy photocopy 5070 cho phòng SĐH&KHCN.
 8. Ngày 16/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 tủ hồ sơ gỗ cho Văn phòng CĐ.
 9. Ngày 17/05/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng D102.
 10. Ngày 17/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho Văn phòng ĐTN.
 11. Ngày 17/05/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 bộ chia VGA từ phòng DL&CNTT.
 12. Ngày 17/05/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 02 phòng A305 & A307 từ Bộ môn Anh Văn.
 13. Ngày 17/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 ghế bố cho phòng SĐH&KHCN.
 14. Ngày 18/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 78A cho Trung Tâm Anh Ngữ.
 15. Ngày 18/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV.
 16. Ngày 18/05/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 06 cột dây căng cho phòng SĐH&KHCN.