Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 13/08/2018 đến ngày 19/08/2018

 

 1. Ngày 13/08/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà D.
 2. Ngày 13/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng ĐTĐH.
 3. Ngày 13/08/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa rèm cửa phòng E5.2.
 4. Ngày 14/08/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa máy bơm nước nhà C.
 5. Ngày 14/08/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A115.
 6. Ngày 14/08/2018 phòng QTTB tiến hành thay 04 bóng đèn 0.6m cho phòng E11.4.
 7. Ngày 14/08/2018 phòng QTTB tiến hành thay role thời gian bộ điều khiển PCCC khu E.
 8. Ngày 14/08/2018 phòng QTTB tiến hành thay xong phao điện máy bơm nước khu E qua khu B.
 9. Ngày 14/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 06 cột dây căn cho phòng CTSV.
 10. Ngày 15/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 78A cho phòng TCHC.
 11. Ngày 15/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV.
 12. Ngày 15/08/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa rèm phòng E5.1,E5.2,E5.6,E5.8.
 13. Ngày 15/08/2018 phòng QTTB phối hợp tiến hành sửa chữa 42 cái ghế cho phòng C104.
 14. Ngày 16/08/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa rèm phòng E6.2,E6.4,E6.6,E6.8.
 15. Ngày 16/08/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa 01 bàn học sinh cho phòng C104.
 16. Ngày 16/08/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng TCHC.
 17. Ngày 17/08/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn phòng A120.