Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 13/07/2020 đến ngày 19/07/2020

 

 1. Ngày 13/07/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa thang máy nhà E.
 2. Ngày 13/07/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 0.5A cho phòng CTSV.
 3. Ngày 13/07/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà B.
 4. Ngày 13/07/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực máy photocopy 3391 cho phòng KHTC.
 5. Ngày 14/07/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 0.5A cho phòng ĐTĐH.
 6. Ngày 14/07/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà B.
 7. Ngày 15/07/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà B.
 8. Ngày 16/07/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 máy casset cho Văn phòng CTĐB.
 9. Ngày 16/07/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao bộ xả bồn cầu cho ban QLCS.
 10. Ngày 17/07/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 máy casset cho Văn phòng CTĐB.
 11. Ngày 17/07/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 máy tính cho phòng ĐTĐH.
 12. Ngày 17/07/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 máy tính cho Văn phòng CTĐB.
 13. Ngày 17/07/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 máy tính cho phòng SĐH.
 14. Ngày 17/07/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 07 máy tính cho phòng CTSV.
 15. Ngày 17/07/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 06 máy tính cho phòng TTPC.
 16. Ngày 17/07/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy tính cho phòng QHĐN.
 17. Ngày 17/07/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao quạt trần cho ban QLCS.