Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 13/05/2019 đến ngày 19/05/2019

 

 1. Ngày 13/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A120.
 2. Ngày 13/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh sumikura Thư viện.
 3. Ngày 14/05/2019 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn phòng A116.
 4. Ngày 14/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 máy cassete cho phòng SĐH&KHCN.
 5. Ngày 14/05/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa quạt treo tường toilet nam tầng 2 (CLC).
 6. Ngày 15/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 10 ổ cắm điện cho phòng SĐH&KHCN.
 7. Ngày 15/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 10 ổ cắm điện cho phòng SĐH&KHCN.
 8. Ngày 15/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 quạt treo tường cho ban QLCS.
 9. Ngày 16/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 dây cấp nước Lavabo cho ban QLCS.
 10. Ngày 17/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 10 kg xi măng cho ban QLCS.
 11. Ngày 17/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao chuột máy tính cho phòng ĐTĐH.
 12. Ngày 17/05/2019 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn cho phòng ĐTĐH.
 13. Ngày 17/05/2019 phòng QTTB tiến hành hộp mực máy photocopy cho phòng KHTC.