Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 12/08/2019 đến ngày 18/08/2019

 

  1. Ngày 12/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
  2. Ngày 12/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in HP 1102 cho Trung tâm Anh ngữ. 
  3. Ngày 13/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
  4. Ngày 13/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNĐPT.
  5. Ngày 14/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt máy lạnh phòng B2.22.
  6. Ngày 14/08/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH.
  7. Ngày 15/08/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 08 cột dây căng từ phòng CTSV.
  8. Ngày 15/08/2019 phòng QTTB tiến hành thay thế máy bơm nước sinh hoạt nhà C.
  9. Ngày 15/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt máy lạnh phòng B2.20.
  10. Ngày 16/08/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt máy lạnh phòng B2.18.