Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 12/04/2021 đến ngày 18/04/2021

 

 1. Ngày 12/04/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bơm bình chữa cháy nhà B.
 2. Ngày 12/04/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính Laptop cho phòng TNATTT.
 3. Ngày 12/04/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa nền gạch phòng A205.
 4. Ngày 12/04/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu và màn chiếu cho phòng CTSV.
 5. Ngày 13/04/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng  E1.4.
 6. Ngày 14/04/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực máy photocopy cho phòng  KHTC.
 7. Ngày 14/04/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa thang máy nhà  E.
 8. Ngày 14/04/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao CP 20A cho ban QLCS.
 9. Ngày 15/04/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 12A cho Thư viện.
 10. Ngày 16/04/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao bộ xả bồn tiểu cho ban QLCS.
 11. Ngày 16/04/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao quầy tiếp tân cho Thư viện.