Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 12/03/2018 đến ngày 18/3/2018

 

 1. Ngày 12/03/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy nóng lạnh Khoa CNPM.
 2. Ngày 13/03/2018 phòng QTTB tiến hành lắp thêm kệ bàn cho phòng A107.
 3. Ngày 13/03/2018 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m phòng A109.
 4. Ngày 14/03/2018 phòng QTTB tiến hành thay 02 đimơ quạt phòng C304.
 5. Ngày 14/03/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao dây + vòi xịt vệ sinh cho ban QLCS.
 6. Ngày 14/03/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa đèn chiếu sáng khu vực nhà E.
 7. Ngày 14/03/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa đường thoát nước máy lạnh phòng A121.
 8. Ngày 15/03/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu BenQ cho phòng DL&CNTT.
 9. Ngày 15/03/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu BenQ cho phòng DL&CNTT.
 10. Ngày 16/03/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 mực và drum máy photocopy cho Thư viện.
 11. Ngày 16/03/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 điện thoại bàn cho văn phòng CTĐB.
 12. Ngày 16/03/2018 phòng QTTB tiến hành thay pen hơi cửa ra vào toilet nam nhà C.