Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 11/05/2020 đến ngày 17/05/2020

 

 1. Ngày 11/05/2020 phòng QTTB tiến hành sửa chữa máy in phòng DL&CNTT.
 2. Ngày 11/05/2020 phòng QTTB tiến hành sửa chữa cửa phòng A118.
 3. Ngày 12/05/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 dây cáp cho phòng SĐH&KHCN.
 4. Ngày 12/05/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính HP cho phòng TCHC.
 5. Ngày 13/05/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình Dell cho phòng SĐH&KHCN.
 6. Ngày 13/05/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình FPT từ phòng SĐH&KHCN.
 7. Ngày 13/05/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 40 lít hóa chất khử khuẩn cho Ban QLCS.
 8. Ngày 13/05/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 10 chai keo 502 cho Ban QLCS.
 9. Ngày 13/05/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng D101.
 10. Ngày 13/05/2020 phòng QTTB tiến hành thay 03 máy chiếu phòng máy nhà C.
 11. Ngày 14/05/2020 phòng QTTB tiến hành thay bóng đèn phòng D101.
 12. Ngày 14/05/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNĐPT.
 13. Ngày 14/05/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH.
 14. Ngày 15/05/2020 phòng QTTB tiến hành sửa chữa rèm cửa cho phòng E10.2,10.4.
 15. Ngày 15/05/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 40 bóng đèn led tròn cho ban QLCS.
 16. Ngày 15/05/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực cho phòng CTSV.
 17. Ngày 15/05/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực cho phòng CTSV.