Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 11/03/2019 đến ngày 17/03/2019

 

 1. Ngày 11/03/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành diệt mối phòng C114.
 2. Ngày 11/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy chiếu BenQ phòng C214.
 3. Ngày 11/03/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy chiếu BenQ hỏng phòng C214.
 4. Ngày 12/03/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi màn hình Samsung LCD 17” từ phòng KHTC.
 5. Ngày 12/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao màn hình Dell LCD 18.5” cho phòng KHTC.
 6. Ngày 13/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy chiếu Panasonic cho Ban QLCS.
 7. Ngày 13/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao bộ chuyển HDMI cho Ban QLCS.
 8. Ngày 13/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in HP 1536 cho phòng TCHC.
 9. Ngày 13/03/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa màn chiếu cho phòng C107.
 10. Ngày 13/03/2019 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn U phòng D101.
 11. Ngày 13/03/2019 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 1.2m phòng C307.
 12. Ngày 13/03/2019 phòng QTTB tiến hành thay 04 bóng đèn 1.2m phòng C111.
 13. Ngày 13/03/2019 phòng QTTB tiến hành thay máy chiếu BenQ phòng C212.
 14. Ngày 14/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao màn chiếu và máy chiếu cho Văn phòng ĐTN.
 15. Ngày 14/03/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng C310.
 16. Ngày 15/03/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính Acer cho Khoa KHMT.
 17. Ngày 15/03/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa nền gạch tầng lửng nhà A.