Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018

 

 1. Ngày 10/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu BenQ cho Ban QLCS.
 2. Ngày 10/12/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy chiếu Panasonic cho Ban QLCS.
 3. Ngày 10/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 điện thoại bàn cho phòng DL&CNTT.
 4. Ngày 10/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 điện thoại bàn cho phòng A104.
 5. Ngày 10/12/2018 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành lắp đặt lối đi nhà xe.
 6. Ngày 11/12/2018 phòng QTTB tiến hành thay 04 bóng đèn 0.6m phòng A104.
 7. Ngày 11/12/2018 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m phòng A105.
 8. Ngày 11/12/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa điện phòng A104.
 9. Ngày 12/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 công tắc quạt cho ban QLCS.
 10. Ngày 12/12/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong máy bơm nước tưới cỏ nhà B.
 11. Ngày 13/12/2018 phòng QTTB tiến hành lắp đặt ổ cắm điện cho Khoa KH&KTTT.
 12. Ngày 13/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 20 bóng đèn led tròn cho ban QLCS.
 13. Ngày 13/12/2018 phòng QTTB tiến hành treo tranh cho Khoa KH&KTTT.
 14. Ngày 14/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bình mực máy photocopy cho Văn phòng CTĐB.
 15. Ngày 14/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bình mực máy in cho phòng KHTC.
 16. Ngày 14/12/2018 phòng QTTB tiến hành lắp đặt điện chiếu sáng nhà xe.
 17. Ngày 14/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao bộ effect cho ban QLCS.