Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 10/09/2018 đến ngày 16/09/2018

 

  1. Ngày 10/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành máy lạnh nhà C.
  2. Ngày 10/09/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy của Thư viện.
  3. Ngày 11/09/2018 phòng QTTB tiến hành thay dây VGA 15m cho phòng C210.
  4. Ngày 11/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 07 dây VGA 1m cho Ban QLCS.
  5. Ngày 12/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 dây chuyển VGA cho Ban QLCS.
  6. Ngày 13/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV.
  7. Ngày 14/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 308 cho Văn phòng ĐTN.
  8. Ngày 14/09/2018 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m cho phòng ĐTĐH.
  9. Ngày 14/09/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 dây chuyển VGA cho phòng SĐH&KHCN.