Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 10/06/2019 đến ngày 16/06/2019

 

 1. Ngày 10/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao thẻ và mực in cho phòng CTSV.
 2. Ngày 11/06/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành diệt mối khu vực nhà phục vụ sinh viên.
 3. Ngày 10/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy chiếu Panasonic cho  ban QLCS.
 4. Ngày 11/06/2019 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn 0.6m cho phòng ĐTĐH.
 5. Ngày 11/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 cuộn dây điện 6.0 cho ban QLCS.
 6. Ngày 11/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH.
 7. Ngày 11/06/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy in phòng A115.
 8. Ngày 11/06/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành diệt mối khu vực trạm điện nhà C.
 9. Ngày 12/06/2019 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m cho phòng A319.
 10. Ngày 13/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 337 cho phòng TNĐPT.
 11. Ngày 14/06/2019 phòng QTTB tiến hành hàn trụ đỡ dây mạng nhà xe.
 12. Ngày 14/06/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng học lầu 5 Điện Biên Phủ.