Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 10/05/2021 đến ngày 16/07/2020

 

 1. Ngày 10/05/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng A118.
 2. Ngày 10/05/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt rèm cửa sổ phòng quay phim nhà E.
 3. Ngày 10/05/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 4. Ngày 11/05/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bàn giao máy scan cho khoa KHMT.
 5. Ngày 11/05/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 6. Ngày 12/05/2021 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy scan từ khoa KHMT.
 7. Ngày 12/05/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 12A cho Văn phòng ĐTN.
 8. Ngày 12/05/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 9. Ngày 13/05/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho Văn phòng ĐTN.
 10. Ngày 13/05/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 11. Ngày 14/05/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao ổ cứng 1TB cho khoa KHMT.