Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 09/7/2018 đến ngày 15/7/2018

 

  1. Ngày 09/07/2018 phòng QTTB tiến hành lắp đặt máy chiếu cho phòng kỹ thuật quay tầng 12 nhà E.
  2. Ngày 09/07/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong cửa ra vào phòng C103.
  3. Ngày 10/07/2018 phòng QTTB tiến hành đi đường điện phòng C105.
  4. Ngày 10/07/2018 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 1.2m cho phòng C103.
  5. Ngày 10/07/2018 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m cho phòng C113.
  6. Ngày 10/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 0.5A cho phòng ĐTĐH.
  7. Ngày 11/07/2018 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m cho phòng A110.
  8. Ngày 11/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 ghế xoay màu đen có tay cầm cho phòng CTSV.
  9. Ngày 12/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 36A cho phòng KHTC.
  10. Ngày 13/07/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máng đèn và 04 bóng đèn 1.2m cho Ban QLCS.