Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 09/4/2018 đến ngày 15/4/2018

 

 1. Ngày 09/04/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy photocopy của Thư viện.
 2. Ngày 09/04/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 21 máy cassete từ ban QLCS.
 3. Ngày 09/04/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng C301.
 4. Ngày 10/04/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy in Kim của phòng KHTC.
 5. Ngày 10/04/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng C102.
 6. Ngày 11/04/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng C104.
 7. Ngày 11/04/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng C101.
 8. Ngày 12/04/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi phòng E1.7 từ ban QLCS.
 9. Ngày 12/04/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy photocopy của phòng SĐH&KHCN.
 10. Ngày 12/04/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy in HP 4015x cho phòng SĐH&KHCN.
 11. Ngày 12/04/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in Canon LBP3300 cho Khoa KHMT.
 12. Ngày 13/04/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 tủ crack từ Khoa MMT&TT.
 13. Ngày 13/04/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp 01 máy lạnh tầng 12 khu nhà E.
 14. Ngày 13/04/2018 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh C307.
 15. Ngày 13/04/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao phòng E1.7 cho TTAN.
 16. Ngày 13/04/2018 phòng QTTB tiến hành tiến hành thay kính phòng C104.