Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020

 

 1. Ngày 09/11/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 337 cho phòng TNĐPT.
 2. Ngày 10/11/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy photocopy cho Văn phòng CTTĐB.
 3. Ngày 11/11/2020 phòng QTTB tiến hành sửa chữa đường nước cho Văn phòng ĐTN.
 4. Ngày 11/11/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa Thư viện.
 5. Ngày 11/11/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng  C108.
 6. Ngày 11/11/2020 phòng QTTB tiến hành thay máy chiếu phòng C301.
 7. Ngày 12/11/2020 phòng QTTB tiến hành thay máy chiếu phòng C113.
 8. Ngày 12/11/2020 phòng QTTB tiến hành treo tranh cho phòng A117.
 9. Ngày 12/11/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy chiếu Panasonic cho khoa KHMT.
 10. Ngày 13/11/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy in Canon 2900 từ Văn phòng CTĐB.
 11. Ngày 13/11/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi 02 máy chiếu từ Văn phòng ĐTN.
 12. Ngày 13/11/2020 phòng QTTB tiến hành dán đecan cho phòng A117.